Metava AS

en bedrift som kan utføre en rekke mekaniske tjenester

  • Vi produserer stansede deler i eksenterpresse
  • Kan være behjelpelig med anskaffelse av stanseverktøy
  • Tegne og maskinere deler i de fleste materialer
  • Slukrister, lufteluker og festedetaljer for VVS bransjen
  • Pakking og profilering av deler med skinpack-maskin

Be om tilbud!  


Vi har ledig kapasitet i vårt CNC-Maskinerings-senter

Be om tilbudVi tar i mot oppdrag på stansing fra coil og strimler i små og store serier

Be om tilbud